Monthly Archives: December 2015

1933127_431826320348809_4780024248420301845_o

George Balbero New Year’s message

Nawa’y ang mga aral at karanasan ng nakaraang taong 2015 ay magsilbing tanglaw at gabay sa pagtahak natin ng bagong taong 2016. Isang higit na maunlad, masagana at mapayapang buhay sa patnubay at pagpapala ng Diyos ang sumainyo. Oops!! MGA DAPAT SUNDIN PARA DI MAPUTUKAN